Archive for the tag 'а’Галил'

ян. 15 2009

Израел – един предвоенен пътепис – част втора

Не исках точно тия дни да пускам бойни пътеписи (помните ли „поледицата“ вчера пред Народното събрание?) — но животът е суров, затова ще продължим с разказа за живота в Израел. Вече бяхме в Сдерот, близо до ивицата Газа, днес ще видим Галилея. Приятно четене:

Израел- където автобусните спирки имат бомбоубежища

Галилея

Това е Галилея или а’Галил на иврит. В България е повече известна като библейски термин, свързан със сватбата в Кана Галилейска и Генисаретското езеро, по което, легендата говори, Исус ходел и не потъвал.

Всъщност Галилея в днешен Израел е област доста по-голяма от библейската Галилея и включва (вижте картата) всички територии източно от крайбрежните Нахария и Ако (Акра) и на север от Назарет. На изток галилейските планини опират в Голанските възвишения.

Карта на Галилея, Израел

Галилея е домът но огромното мнозинство от израелските араби, т. е. израелски граждани от арабски произход, които се ползват със същите права, с които се ползват и съгражданите им от еврейски произход. Израелските араби не бива да се бъркат с палестинците, които не са израелски граждани и не искат да стават такива.
Освен араби-християни и араби-мюсюлмани, в планините на Галилея живеят евреи, друзи, бедуини и заселените по време на Османската империя общности на черкези-християни и бошняци. Друзите, черкезите, бошняците и част от бедуините освен, че са лоялни граждани на Израел, служат в армията на тази страна в свои собствени войскови части, които участват наравно с евреите във всички военни операции.

Голяма част от Галилея изглежда така.

Галилея, Израел

На тази снимка Израел се простира докъдето стига гората (зеленото), а отвъд нея е Ливан. Във времето на Османската империя Галилея бил планински район с дълбоки гори, за което свидетелства и библейската легенда. Османлиите изсекли повечето гори. Чак през двадесетте години на ХХ век, когато евреите започнали да се заселват по тези земи, Еврейският националн фонд създал специална сметка за залесяването на Галилея. Днес районът наистина е залесен, има доста животни — аз видях антилопи — а на овчарите и козарите не е разрешено да пасат стоката си извън определен график.

Четете по-нататък>>>

7 коментара