юли 28 2006

Западни Балкани 2006 – 1 част – Гърция

Западни Балкани 2006— 1част— Гърция

Гърция, Корфу

Гърция

От години мегложди любопитството дамина през Албания. Остров Корфу също мибеше мечта запосещение ипочивка. Нотук сенамесва жена ми— какво даправим втази напечена Гърция, писна мидагледам голи камънаци. Показвам сума картинки отКорфу, нонейното желание сиостава Хърватска. Още повече след великолепната нипочивка лани на п-в Истрия. Нозащо даправим семейни скандали, след като има компромис— щеотидем, инаКорфу, ивДалмация. Добре, апосредата? Черна гора язнаем, там проблеми няма, поне покрайморската част. Но450км Албания? Тук започвам ровене изсайтове. Внашенски— слаба работа— само едно пресичане, ноотзапад наизток, ание сме отюгнасевер. Вруски— по-добре, откъслечни статии отVirtualtourist икуражът постепенно идва. Като засефте щесезадоволим странзитно преминаване (най-вече заради сигурността наколата при евентуална нощувка). Следва сложна операция порезервации ипотвърждения— все пак юли евактивния сезон повсички морета втази част насвета, ание искаме една, три нощувки исамо наедно място— 7.Маршрутъте:

София— Корфу (3нощувки)- Албания— Будва, Ч.Гора (1нощувка)- Дубровник, Хърватска (1нощувка)— Сплит (7нощувки)— Плитвички езера (1нощувка)— Загреб-Белград-София.

Гърция

Част1.

Тайната магистрала иостров Корфу.

И така, рано-рано тръгваме отСофия, теглим поедна майна заради безкрайното разтакаване напътя Перник-Дупница, наКулата-Промахон всичко еспокойно ипреминаваме заняколко минути.
Пътят Солун-Игуменица еамбициозният проект нагръцкото правителство затрансбалкански коридор запад-изток— Via Egnatia, строен спарите наЕС. Хубавото натази магистрала елипсата натакси (засега), лошото— липсата набензиностанции иместа заотмора. Ивсепак, това е по-добрият път зазападното крайбрежие. Голяма част отводачите негознаят (най-вече отостарели пътни карти) икарат покласиката— Солун-Лариса-Трикала-Каламбака-Йоанина-Игуменица. По-странното е, чеивсамата Гъриця готовите отсечки натози път несапопулярни.

И така, отмагистралата Солун-Атина след първата плащанка (2евро) сеотделяте заВерия. Пътувате прокрай Верия, Козани доГревена. Магистралата сепрекъсва наедно място за5км, новсяко зло задобро— това еединственото място, където може дапиете поедно кафе, ползвате тоалетна или заредите бензин. Поцялата магистрала няма нито една бензиностанция или място започивка! ВГревена търсите път заМецово. Ако ползвате пътя заКаламбака, сиусложнявате живота с 50—60 км вповече планинскипът. Пред Мецово сесливате спътя отЛариса иТрикала. Насамото Мецово завивате вляво иползвате неголям готов участък отмагистралата. Неемного, ноако продължите понормалнияпът, рискувате дасезабиете вколона зад някой спускащ сес10км/ч ТИР. Магистралката завършва бързо идоЙоанина вървите пообикновенияпът. Итук еголемият капан. След влизането вЙоанина излизате накръстовище, накоето Игуменица едадена надясно— на100км. Това едобре познатия път с1001завои и1001камиона потях. Нотук завивате НАЛЯВО игоните стрелките заАрта иАтина. След излизане отграда— наоколо 5км южно отнего има детелина, откоято надясно започва МАГИСТРАЛАТА заИгуменица. Небързайте дасерадвате— нецялата еготова— готови са3отсечки от по 15—20 км, адвете свързващи гиотсечки отпо15км саобикновенпът. Все пак пристигането е за по-малко отчас, нещо немислимо подругияпът. Още повече, чемагистралата завършва точно набариерата нафериботите заИталия, т.е. спестявате симинаването през Игуменица.
И така, общо за12часа, вкл. почивките (общо към 2часа), престоя награницата иотбивката през Перник-Радомир смев

Игуменица

Оттук през час (всезона) тръгва ферибот към Корфу таун или Керкира— столицата нао.Корфу. След дългото пътуване едночасовото плаване сферито еистинско блаженство, отдадено наполудрямка. Още 38км наострова исме наместопредназначението— селцето Рода насеверното крайбрежие наострова.

Остров Корфу

е най-големият остров наГърция вЙонийско море. Има формата начовешкоухо, като всеверната уширена част епланински— н.в.дооколо 1000метра, визточната част настесняването наострова естолицата иотносително равна част, а на юг са по-спокойни места. Островът еистинска джунгла— най-вече маслинови горички, както ивсякаква субтропична растителност. Единствено най-високите точки всредата наострова саизсушена прерия. Наострова има кътчета завсякакъв вкус:
Районът около столицата е с по-луксозни хотели икурортни селища. Наюг— недалеч след летището покрайбрежния път към Беницес еатрактивното Мише островче (заради формата нарастителността върху него) вцърква нанего (подобно наБледското езеро) иАхилео— любимото местенце наСиси— последната австро-унгарска императрица, както идруги тузарски резиденции.

На север сабивши малки рибарски селца, пораснали оттуристическата експанзия. Най-хубавите панорами саоткъм североизточния ъгъл наострова иселището Касиопи. Северното централно изападно крайбрежие минава засемейна зона— къси пясъчни плажове, подходящи задеца, един отнай-големите аквапаркове вЕвропа— Сидари.
Най-живописните места сапозападното крайбрежие— откъм открито море. Тук ерай загмуркачи, аяхтсмените винаги могат данамерят усамотено заливче. Гледката отгоре нацветовете набистрото море еуникална. Най-голямото селище втази част еПалеокастрица, нокойто желае усамотение, предпочита селцата отсеверозападния ъгъл. ВПалеокастрица има манастир, интересен нетолкова като музейни експонати, акато парк счудесни панорамни гледки.

Своеобразен оазис наспокойствието санеколцината планински селца, пощадени оттуристическия прилив изапазили стила синаживот отпредивек.
Специално внимание заслужава

столицата Керкира (Корфу таун)

В стария град доминира венецианското влияние (както във всички пристанища наЙонийско иАдриатическо море, неслучайно наричано от 13-ти до 19-ти век Венециански залив)— белокаменни итесни улици, белокаменни сгради, разположени между две крепости— откъм морето иоткъм сушата. Интересна еусловно казано, „крайбрежната“ улица (отулицата започва зелена ивица, после старата крепост ичак после— морето)Листон. Внякои справочници пише, чесградите понея састроени повремето наНаполеон помодел наколонадите поРиволи вПариж. Отдруга страда колонади има инаплощад Сан Марко във Венеция. Явно този спор секорени отбурния 19-ти век, променил сериозно историята наострова. След унищожаването наВенецианската република отНаполеон островът замалко ефренски. Следва малко (затяхно щастие) руска иповече английска окупация. След 1828—29 се сформира независима република наседемте йонийски острова, апрез 1865тази република севлива вГърция.

Следва продължение: ИзАлбания>>>

Автор: Благун
Публикува сеслюбезното мусъгласие

PDF24    Изпрати пътеписа като PDF   


5 коментара

5 коментара to “Западни Балкани 2006 – 1 част – Гърция”

  1. […] Част втора на пътеписа (началото е тук>>>) […]

  2. […] Трета част на пътеписа (предишната част е тук>>>, а началото – ето тук>>>) […]

  3. […] Западни Балкани 2006 – 1 част – Гърция […]

  4. […] Последна част на пътеписа „Западни Балкани 2006“ (предишната част е тук >>>, а началото – ето тук>>>) […]

  5. […] Последна част на пътеписа „Западни Балкани 2006“ (предишната част е тук: Черна гора >>>, а началото – ето тук: Гурция>>>) […]

Leave a Reply