апр. 16 2009

Манастирът на капуцините в Палермо (Сицилия) – една зловеща забележителност

Дазапочнем седно предупреждение: Пътеписът по-долу неепредназначен захора със слаби нерви, малки деца, хора със сърдечни проблеми или силно впечатлителни. Оригиналният разказ ебез снимки, нопризнавам сидокато гочетях фантазията миработеше като чели воще по-зловеща посока, затова добавих ималко снимки отВикипедия (снимките сасъс сътветния GNU лиценз наWikipedia). Снимките като чели (поне намен) свалят малко посоката назловещо фантазиране, новъпреки всичко, ако наистина севпечатлявате отстрашни сценки, по-добре недейте дачетете нататък. Наостаналите пожелавам приятно четене:

Манастирът накапуцините вПалермо (Сицилия)

една зловеща забележителност

Дълго след като другите спомени отпосещението мивПалермо вече щесаизбледнели, най-вероятно все още щесиспомням онова, което видях вкатакомбите наКапуцинския манастир наул. „Пиндемонте“. Там безспорно енай-необичайната инай-зловеща забележителност вграда.

Вцентъра наПалермо има множество манастири, приютени зад стените насгради сизключително внущителни фасади. Заразлика оттях обаче

Капуцинският манастир снищо несенабива наочи

Дори несенамира вцентъра награда, аеразположен ведин доста страничен оттуристическите пътища квартал. Задастигна донего тръгнах пеш отНорманския дворец ивървях повече откилометър поедна тясна еднопосочна улица. Единственият сигурен признак, чесъм направ път бяха монасите отордена накапуцините, скоито серазминавах попътя. Когато най-сетне излязох наедин малък площад, скромната иниска постройка наотсрещния тротоар снищо незагатваше, четова емястото, закъдето бях тръгнал.

Входът наманастира представлява двукрила дървена врата, която несеотличава снякакви особени орнаменти, камоли скакъвто идабило намек запищност. Прекрачвайки прага сеозовах втесен коридор. Успоредно надясната стена имаше старо, избеляло отвремето бюро, зад което седеше монах спрошарена брада иделовивид, облечен вкафяво капуцинско расо. Търпеливо инаняколко езика обясняваше напосетителите, чебилетът закатакомбите наманастира е1,50€, асъщо ичеснимането вътре еабсолютно забранено. Замоя изненада желаещи даслязат вподземията изобщо нелипсваха. Напротив, беше пълно стуристи навсякаква възрст иотвсякаква националност, чиито погледи навлизане блестяха оточакването насрещата снещо вълнуващо инеобикновено. Нооще докато сеспусках постръмните каменни стълби към подземието минаправи впечатление, чепогледите навече излизщите посетители изглеждаха помръкнали, аизкачванетоим нагоре беше някак припряно.

Макар чецената енаправо символична закойто идабило европейски музей, в

подземията наКапуцинския манастир вПалермо

систрува дасеслезе единствено, ако занякого представлява интерес вида натрупове, понякои откоито все още могат дасевидят останки отплът вразлична степен наразложение. Защото именно това езабележителността вманастира, заради която бяха дошли всички тези туристи, втова число иаз.

Каквито ипредварителни нагласи даеимал навлизане човек, попадайки всвета намъртвите неизбежно сеоказва неподготвен. Усетих гонесамо посебеси, виждаше сеипоизраженията наостаналите. Напърво място подземието еизненадващо голямо— вместо втесни имрачни коридори сниски тавани, закоито себях настроил, сеозовах вобширна идоста добре осветена зала смножество разклонения.

Входна галерия— Капуцински манастир вПалермо (Сицилия, Италия)

Очаквах вътре данамеря 20—30 скелета. Вместо това телата намъртъвците сеоказаха хиляди. Подредени сапокрай стените вдва, анаместа ивтри реда. Задастоят изправени саовързани стел или саувиснати напирони, забити встените. Някои сиимат отделни ниши, нонеразбрах какъв екритерият дасепаднеш средтях. Отделни скелети саподредени така, сякаш водят разговор, застинал във вечността.

Коридор намонасите— Капуцински манастир вПалермо (Сицилия, Италия)

Има итакива, които още лежат вковчезите си— доедин изгнили иразнебитени, още повече, чезацелите наекспозицията странитеим, които гледат към пътеките, самахнати. Така посетителите могат давидят съответния труп вцелия мублясък. Всъщност когато говорим заобитателите накатакомбите отманастира накапуцините думата „блясък“ едвали енай-точната, тъй като всичко там едоста вехто. По-голямата част отизложените трупове санамонаси отордена, загърнати вкафявите сираса. Останалите обаче санасветски лица, облечени вдрехи, които някога може идасабили най-представителнитеим, носега оттях саостанали само прашни ибезцветни дрипи. Заобиколен отвсички страни стези трупове, начовек немутрябва много, задасепочувства като героят-жертва отфилм зазомбита. Познавам хора, които неразбират такива филми, носъм сигурен, чеако имат случай дапосетят капуцинския манастир вПалермо, след това щегигледат сдругиочи.

Крило напрофесиите

Има икрило, посветено напрофесиите, където поспецифичното облекло наизложените мумифицирани тела може дасесъди как саизглеждали някога лекарите иадвокатите, например. Най-лесно разпознаваема, естествено, епрофесията навоенните— няколко скелета носят кабаретно натруфени униформи, типични застила наиталианската военна традиция. Вкрайна сметка обаче идва момент, след който човек престава дазабелязва детайлите пооблеклото или каквото там еостанало отнего, ивече никакъв акцент неможе дапромени осъзнаването нафакта, чевсичко наоколо сасамо човешки трупове. Вярно, поедно време сидадох сметка, ченезнайно кога съм попаднал вкоридор, където вероято сепомещава женското отделение. Оказах сезаобиколен отскелети набогати гражданки, покрити свехти рокли, изглеждащи по-скоро тъжно, отколкото възхитително.

Коридор насвещениците

Постепенно претръпнах към тази толкова странна туристическа забележителност. Скоро обаче разбрах, чевсе още несъм видял кулминацията нацялата гротескност. Поне замен това сеоказа детскиякът, където саподредени малки скелетчета, нагиздени като запанаир. Върху малките сичерепчета момиченцата дори носят малки бонета сдантели. Итъкмо вече мислех как няма накъде повече дасестигне, когато видях параклиса напеленачетата. Дори подозирам, ченадетското креватче всредата бяха положени костите нанеродено дете— изглеждаха още неизградени напълно, така чеоттях дори неможеше дасесглоби подобие наскелет. Затова просто бяха подредени симетрично. Стори мисечудовищно.

Коридор намъжете (ляво) инажените (дясно)

Върнах сеотново при стълбите, водещи обратно навън към дневната светлина исвета наживите. Хвърлих през рамо един последен поглед наподземието инеговите постоянни обитатели. Дадох сисметка, четова място всъщност еедин великолепен нагледен пример затленността навсичко отзаобикалящия ниматериален свят. Така иненаучих скакви мотиви някой някога ерешил даизлага поподобен начин телата намъртвите, номисля чецелта ебила поучителна. Вкрая насвоята обиколка посетителят, който първоначално епрекрачил прага наманастира, обладан единствено отнездраво любопитство, изведнъж сидава сметка, чесмъртта енеизбежна ивсички земни амбиции сапреходни. Асуетата заслава ибогатство енаправо трогателно жалка пред неумолимия край, свидетелство закойто савсички изложени мумии вгротескнитеим облекла ипози, имитиращи техния отдавна отминал земенпът.

Автор: Димитър Пъков

Снимки: Wikipedia, снимките сасGNU лиценза ѝ

www.pdf24.org    Изпрати пътеписа като PDF   


11 коментара

11 коментара to “Манастирът на капуцините в Палермо (Сицилия) – една зловеща забележителност”

 1. Станислав Гочев каза:

  И какво му е зловещото?

 2. Стойчо каза:

  Е, длъжен съм да предупредя – иначе си е въпрос на лично светоусещане

 3. valentina sinanska каза:

  Lele,mnogo e qko! Tova si struva da se poseti!

 4. Станислав Гочев каза:

  Съгласен съм с Валентина!

 5. леля Софка каза:

  Има един лав: Колко кратко ще съм жив и колко дълго ще съм умрял! Но не само дълго,а и грозно, недостойно, унизително, милизливо, а бе с една дума умряло! Ами живейте тогава – преди да ви викнат горе, и то красиво, достойно, възхитително, чисто ! Айде, че бирата се стопли от философстване !

 6. fil каза:

  След 48 часа тръгваме натам.
  Надявам се да имаме време и да го намерим това манастирче 🙂

 7. small fil каза:

  dammm 🙂 sha go namerim tva nezdravo miasto :)))))) tam e miatoto za „mumii“

 8. kristina каза:

  Има история, в която се разказва за момиченце погребано там, но с напълно запазено тяло. Истина ли е това или измислица?

 9. Стойчо каза:

  Мисля, че съм виждал подобна снимка за този манастир

 10. Reni каза:

  Не е измислица наистина има такова момиченце казва се Розалия наскор гледах научно популярен филм за нея .Итересно ми е харта който са ходили във въпросния манастир дали са я видели.Или вече не е там ?

 11. potrebitel каза:

  Ето тук има клипче от там, и в края на клипчето е въпросната Розалия
  http://www.vbox7.com/play:177f6e82

Leave a Reply