Извън сезона из Гърция (2): Микена, Нафплио, Метеора и Катерини

Продължаваме с извънсезонна Гърция – започнахме с Атина и Епидавър, а днес продължаваме към Микена, Нафплио, Метеора и Катерини.

Приятно четене:

Гърция извън сезона

част втора

Микена, Нафплио, Метеора и Катерини

Поради странното работно време, до 15 ч., трябваше да побързаме, за да можем да разгледаме

Микена,

прочутото царство на Агамемнон, което е било един от най-важните центрове в древността. Според легендата градът е основан от Персей. Микенската цивилизация на практика е първата гръцка цивилизация, заместваща критско-минойската и военно доминираща около 400 г. над голяма част от южна Гърция и положила основите на класическата гръцка култура и е определила насоките на нейното развитие. Това е и причината периодът от около 1600 пр. н.е. до 1100 пр.н.е. да се нарича микенски период.

Смята се, че името Микена (Μυκῆναι, Μυκήνες) не е гръцко, а вероятно предгръцко и наследено от предходните местни жители.

Акрополът или „високият град“ на Микена се намира на 300 м надморска височина, на около 15 км от морето, на хълма „Пророк Илия“. Създаден е в ранния 15 век пр. н.е., а около 1350 пр. н.е. той и околните стени биват възстановени в „циклопски стил“. Легендата разказва, че строежите са дело на циклопи, поради големите размери на каменните блокове, от който са изградени. Явно и циклопите са били различни видове, защото ясно се виждат различните типове градеж – от огромни дялани блокове, от по-малки, неправилни по форма, но напаснати камъни и т. н. Дължината на стените е около 900 м, входната рампа, както и в Троя, е с наклон около 20%, което показва, че е част от пасивната отбранителна система на полиса. Градът е с площ около 30 дка. Заедно с другият най-голям град на микенското царство – Тиринт, е възпят в епичните поеми на Омир – Илиада и Одисея.

Лъвската порта – Микена, Гърция

„Лъвската порта“ е символът на Микена

Входът на крепостта, т.нар. „Лъвска порта“ е украсена с може би най-старият известен релеф в Европа – изправени лъвове, а между тях – колона – символ на силата. Вратата е била дебела около метър. Веднага след нея вляво има ниша в стената – вероятно помещение за стражата. Вдясно от входа, извън стената, е открит кръгов гроб (Grave Circle A; 37.73,22.756944) – запечатана погребална яма, в който са открити останките на 9 мъже, 8 жени и 2 деца. Вероятно се касае за членове на „царското“ семейство. Тук са намерени кукли-марионетки с подвижни крайници, с големи бадемовидни очи, подобни на статуите – куроси.

Микена е открита от Хайнрих Шлиман през 1866 г. И тук, както и в Троя, той е действал напълно непрофесионално. Трудно е да се прецени дали щетите, които е нанесъл на археологическите обекти, могат да се оправдаят с интереса, който се поражда след неговите „открития“ към историята и археологията. През 1950 г. А. Евънс открива плочки с клинопис тип Linear B, който е разчетен през 1952 г. от М. Вентрис. Предполага се, че писмото се е използвало от професионални писари, чиито роден език е бил минойският (тъй като много пиктограми наподобяват тези на неразчетения Linear A от Крит), а не старогръцкия, за административни нужди. Плочките са се пазили в кошници, съдейки по отпечатъци от плетени кошове върху тях. Когато сградите, в които са се съхранявали плочките, се били опожарени, много плочки са се изпекли и така се запазват повече от 3000 години.

Микена е изоставена окончателно в периода около Гръко-персийските войни. Доказано е, че това става след пожар или земетресение, а не в резултат на военни действия. Тя е включена в списъка на ЮНЕСКО на световното наследство през 1999 г.

Mycenae

адрес: GR-21200 Mykines

GPS: 37° 43′ 48″, 22° 45′ 25″ (37.73, 22.756944)

тел.: +30 2751 076585

цена: 8/0 € (крепостта+музея+гробницата)

работно време: 8:00-16:30 (лятно); 8:00-15:00

До края на зимното работно време оставаше още малко време, така че можахме да посетим и

Съкровищницата на Атрей,

наречена съвсем произволно и комерсиално от Шлиман през 1879 г. „Гробницата на Агамемнон“. Тази гробница от толосен тип (θόλος) на хълма Панагица е построена около 1250 г. пр. н.е. Не е известно колко време е ползвана или кой точно е бил погребан в нея, но се споменава в описанието на Елада на Павзаний (Παυσανίας, Pausanias).

Съкровищницата на Атрей – Микена, Гърция

Плочата над входа тежи 120 т.

Входът към камерата е през 36-метров наклонен коридор – дромос (Δρόμος). Учени са изчислили, че плочата над него тежи над 120 тона. Камерата е кръгло помещение с диаметър 14.5 м, а високият 13.5 м купол е изграден от застъпващи се каменни блокове. Използвана е суха зидария, без свързващо вещество. Къс коридор води до странично помещение с почти кубична форма. За времето си това е било най-голямото куполно съоръжение в света, до изграждането на Римския Пантеон през 126 г.

Tomb of Agamemnon

адрес: GR-21200 Mykines

GPS: 37° 43′ 36.5″, 22° 45′ 12.97″ (37.726806, 22.753603)

тел.: +30 2751 076585

цена: 8/0 € (крепостта+музея+гробницата)

работно време: 8:00-16:30 (лятно); 8:00-15:00

Около Микена има 9 гробници от толосен тип, като „най-новата“ от тях е наречена от София, гъркинята – съпруга на Шлиман, „Гробницата на Клитемнестра (Κλυταιμνήστρα)“, вероятно защото в нея са намерени женски останки. Като начин на изграждане е много подобна на „Гробницата на Агамемнон“, но е по-малка и няма странична камера. От друга страна дромосът е по-дълъг – дължината му е 65 м. Покривът ѝ е бил срутен, вероятно по време на кампаниите на Вели паша, но е възстановен през 1951 г. Традиционно Шлиман се счита за големия „откривател“ в този регион. Факт е обаче, че англичаните проявяват нездрав интерес към антиките век преди него. Томас Брус, известен и като лорд Елдин, през 1802 г. организира откриването на фасадата на Гробницата на Атрей и отмъкването на няколко секции от нея, които по-късно продава на Британския музей. Джон Браун, лорд Слиго, търгува с Вели паша – заменя топове за археологически артефакти. И много други…

За съжаление нямахме време да посетим и Гробницата на Клитемнестра, защото трябваше да бързаме към

Нафплион,

старата столица на Гърция. По пътя минахме покрай останките на Тиринт, възпят от Омир. На времето е бил морски град, а сега се намира на около 2 км от брега. В много материали ще прочетете, че Нафплион (сега се произнася Нафплио, Ναύπλιο) е първата столица на новата гръцка държава, но това не е така. Макар и само за месец, първата столица е на остров Егина (Aegina, Αίγινα).

Според митологията градът е основан от Навплий, един от аргонавтите, син на Посейдон и Амимона, и го нарекъл Навплия (Ναυπλία), като го оградил и с крепостна стена. Навплия няма особено важно значение в древността. През византийския период тя е известна като Нафплион (Ναύπλιον), Анаплион (Ἀνάπλιον) и Анаплиа (Ἀνάπλια). По време на IV кръстоносен поход и по-късното венецианско управление на тези земи градът е Napoli di Romania. Отоманците са известни с това, че транскрибират местните наименования на завзетите земи, затова градът става Мора Йенишекир (Mora Yenişehir), от Морея (Μωρέας, Μωριάς) – средновековното название на Пелопонес, и „yeni şehir“ („нов град“), свободен превод от гръцкото Νεάπολη или италианското Napoli. Наричат го и Анаболи (Anabolı). В края на 19 в. и началото на 20 в. градът се нарича едновременно Нафплион/Навплион (Ναύπλιον) и Нафплио (Ναύπλιο), като и двете имена се срещат в официалните документи. Напоследък се предпочита формата Нафплио. Столица на Гърция от 1829 до 1834 г., когато крал Ото решава да премести управлението в Атина. Населението в момента е около 14 000 души, като туризмът е основен поминък.

Крепостта Паламиди пази Нафплио, Гърция

Крепостта Паламиди пази Нафплио

Над града доминира крепостта Паламиди (Παλαμήδι), построена от венецианците през 1711–1714 г. До нея водят 857 (по други данни 999) стъпала. Целият хълм, висок 216 м, е прорязан от тунели и каземати (като в Люксембург). По-ниско, на практика в самия град, се намира още едно укрепление. Когато на 29.11.1822 г. въстаниците, водени от Стайко Стайкопуло (Στάικος Σταϊκόπουλος) превземат Паламиди, между двете укрепления избухва артилерийска престрелка, в която в крайна сметка побеждават гърците. В града има статуя на пълководеца от бял камък. Интересен е и бюстът на Ласкарина Бубулина (Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα) пред Девическия лицей, която оборудвала своя флотилия и като неин адмирал се включила в освободителната борба срещу турците. В залива на града има още една крепост – Бурдзи (Μπούρτζι), наричана през венецианския период Kasteli (Καστέλι). Построена е да защитава залива от пирати. На 18.06.1822 г. гръцките въстаници я превземат и по този начин затварят обсадата на турските части в града. Сега крепостта се използва за провеждане на летен музикален фестивал.

Navplion, Гърция

В Нафплио, на стълбите на църквата „Св. Спиридон“, е убит първият президент на Гърция, руският граф и външен министър Йоанис Каподистрия (Ιωάννης Καποδίστριας).

В Нафплион е роден Николас „Гърка“, един от 18-те оцелели моряци на Магелан, завършили първото околосветско пътешествие с кораба „Виктория“.

Археологическият музей е в стария венециански арсенал (8-15; 3/0 €) на Площада на конституцията. Срещу него е джамията Vouleftikon, в която е заседавал първият гръцки парламент. Градът се е „специализирал“ в производството на броеници, главно от кехлибар, можете да посетите и Музея на броениците в града.

Тук намерихме автомат за сувенирни монети, но успяхме да купим само една – „Нафплио“ – за 2 €. Другата, „Лъвската порта“ от Микена явно бе свършила и автоматът нито пускаше монета, нито ни връщаше парите.

Градът е побратимен с Бургас от 1984 г.

Ден трети

Докато по-голямата част от групата почиваше, нашият ден започна с посещението на

Националния археологически музей

Основаният през 1834 г. музей предлага на посетителите най-добрите образци на изкуството от неолита до римската епоха. Изложени са предмети от най-големите археологически обекти в Гърция, между които златната погребална маска на Агамемнон, статуята на Посейдон от нос Артемисион, Антикитерийския механизъм (за който се предполага, че е навигационен уред), надгробната стела на Аристион и много други. Музеят излага над 20 000 артефакти, което ни кара само да съжаляваме, че не разполагахме с няколко дни, за да го разгледаме така, както заслужава. Направиха ни впечатление множеството деца, които го посещават (за разлика от нашите музеи). От 3-4 годишните възпитаници на детските градини до учениците на гимназиална възраст, организирано или самостоятелно, се запознаваха с гръцката култура. Вероятно правителствата на страната, независимо от партийните си пристрастия, имат единна културна политика! Най-малката стъпка, лесно реализируема и у нас, е безплатният вход за всички до 18-годишна възраст в почти всички археологически обекти и музеите.

От Йоанис разбрахме, че поради кризата и съкращението на бюджетните разходи, работното време на музея (заради охраната) е съкратено и вместо в официално обявения час 8, той отваря в 9! Снимането не е разрешено навсякъде, светкавиците са забранени. Билетът трябва да се носи постоянно, тъй като на входа на всяка зала се отчита на баркод четец.

 „Маска на Агамемнон“ от Микена

Златната „Маска на Агамемнон“ от Микена също е тук

National Archaeological Museum

адрес: GR-10682 Athens, Patission 44

GPS: 37° 59′ 21″, 23° 43′ 57″ (37.989167, 23.7325)

тел.: +30 213 2144800

факс: +30 210 8213573, +30 210 8230800

e-mail: eam@culture.gr

web: http://www.namuseum.gr

цена: 7/0 €

работно време: 9-16, пон 13-20, затв. 1 яну, 25 мар, Великден, 1 май, 25-26 дек

След посещението на музея се отправихме към хотела, където вече ни чакаха останалата част от групата и автобусът, за да се отправим, без да спираме на повече обекти, към градчето

Каламбака,

където щяхме да нощуваме. По пътя след Ламия минахме през Термопилите, където е и паметникът на Леонид (Leonidas Monument; GR-35009 Lamia; 38.796804, 22.536597). Виждат се край пътя извиращите от много малки извори минерални води, изграден е и малък спа-център.

Каламбака (Καλαμπάκα) е живописно градче с около 7 000 жители, разположено на река Саламврия, на 50 км западно от Лариса. През 1995 г. тук е открита гробница от 20 в. пр. н.е. Тогава тук е съществувало селището Айгинион. През 10-11 в. в този район е бил епархийският център Стаги (Στάγοι). Името Каламбака се появява около 14 в. и е с турски произход и значението на „силна крепост“. В туристическите справочници се използват и имената Калабака, Калампака, Калабаки и Калабак.

Основната забележителност на града са надвисналите скали, начало на природния парк „Метеора“.

„Метеора“ започва от Каламбака

„Метеора“ започва от Каламбака

Дъждът, който ни прости по време на прехода, най-после ни настигна и цяла нощ се ля като из ведро. Вече се беше стъмнило и направихме наистина кратка разходка из градчето, най-вече да намерим отворена аптека, след което се прибрахме в хотела. Хотелът е чист, удобно разположен, с отлична гледка към скалите на Метеора, но закуската е малко „постна“. Собственият паркинг и басейнът допринасят за избора му. Сайтът на хотела е тежък, изграден с флаш. За да преминете към англоезичната версия трябва да се огледате за индикатор в долната част на страницата. Затова пък тя не се превърта и е неудобна за разглеждане с така модерните напоследък мобилни устройства с екран 1366 х 768 или 1024 х 600. Като цяло хотелът има много висока оценка от потребителите на Booking.com и TripAdvisor.com.

Hotel Edelweiss

адрес: GR-42200, Eleutheriou Venizelou 3

GPS: 39.705148, 21.628792

тел.: +30 2432023966, +30 2432023884, +30 2432077755

факс: +30 24324733

e-mail: info@hotel-edelweiss.gr

web: hotel-edelweiss.gr

wi-fi: безплатно password: 1234512345

Ден четвърти

Няма исторически сведения за Метеора от древността. За първи път областта се споменава след идването на монаси от Света гора през 9 в. Първоначално те живеят отшелнически в пещери в основата на скалите, а от 13 в. започва изграждането на манастири по върховете им. Метеора (Μετέωρα) (от метеорит (вися) – провиснали от небето) е част от планината Пинт с височина около 2500 м., която продължава до Албания и се смята за продължение на Алпите. В седиментните скали има много пещери, около които се виждат цветни петна. Това са кърпи, оставяни като дар – за здраве и благоденствие. От 20 манастира в момента действат 6. В някои от тях достъпът на външни лица е забранен – монасите са откъснати от света (т. нар. „еремити“). Областта е защитена от Юнеско и всяка човешка намеса е забранена. Ремонтните дейности се извършват много предпазливо и доколкото е възможно с естествени материали.

Метеора - скали и манастири

Метеора – скали и манастири

Първият манастир, който посетихме бе

Света Варвара,

който е известен и като „Русану“ (Rousanou, Μονή Ρουσάνου), т.е. „Руския“ (според Уикипедия името произлиза от основателя Русанос). Предполага се, че е основан от грузински монаси през 1288 г. През 1527-1529 г. монаси от манастира основават новия манастир „Преображение Господне“. От 1988 г. манастирът става женски и приема името „Св. Варвара“. Реставриран е с помощта на гръцката държава. За туристите най-голямата полза е, че вместо старите стръмни и опасни стълби са изградени алея и два моста. Манастирът е на три нива. Църквата е със същия план като тези в Света гора, но тук има една особеност – поради липса на място олтарът не е от изток, а от северната страна. Католиконът е с многоцветни фрески от 1561 г., от времето на игумен Арсений. Наративното изкуство обяснява събитията (страданията на светците) на неграмотните вярващи като комикс. Заради завъртането на олтара от изток на север е нарушен канона и има смесване на сцените от южната и западната страна, напр. „Пиета“ (оплакването) и „Успение на св. Богородица“ не са „на местата си“. Фонът е тъмен, за да изпъкне предния план и най-вече златните ореоли на светците, с което се подчертава божественият им характер. От спътниците си разбрахме, че и в България, около Карлуково има църква, изографисана в същия стил, но много занемарена.

Св.Варвара – Метеора, Гърция

Сюрреалистична гледка от „Русану“ към долината

Двата празника на манастира са св. Варвара (покровителка на починалите от внезапна смърт, които не са имали възможност да се покаят и причестят) на 4 декември и Преображение Господне на 6 август. В момента в обителта служат 13 монахини. Жени с панталони (късите поли и голите рамене не обсъждаме) не се допускат, затова на входа се раздават престилки, с които те да се запашат. Снимките са забранени навсякъде след клепалото. От млада монахиня можете да закупите сувенир – камъче със скица на манастир и калиграфски изписано име.

Monastery of Rousanou

адрес: GR-42200 Kalampáka, Kastrakiou-Meteoron

GPS: 39.721412, 21.632014

тел.: +30 2432 022649

цена: 3 €

работно време: 9-14, без сряда

Следващият манастир, който посетихме, бе „Преображение Господне“, или както е по-известен

Великият Метеор (Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου)

Най-големият манастир в Mетеора е създаден от св. Атанасий от Св. гора около 1340 г. Той е и първият игумен и дава името на скалата „Широкият камък“. Според легендата монахът не се е катерил по нея, а е бил пренесен от орел. Делото е продължено от Йоан Урош Палеолог, който е от царската династия и с византийско-сръбски произход. Отказва се от трона на Епир и Тесалия (или е бил принуден да го направи) и става монах. Известен е с църковното си име Йоасаф Метеорит.

Достъпът до манастира е бил по дървени стълби и с примитивен хаспел. След 1923 г. с подкрепата на гръцкото правителство са изградени стълбите, които се ползват и досега. По мост се преминава над пропастта, след това през къс тунел в скалата и се стига до площадка с ниша, където първоначално е живял св. Атанасий. Тук се намира един от трите параклиса на манастира, посветен на Богородица. Другите два са посветени на Йоан Предтеча и на св. св. Константин и Елена. Оттук тясна пътека води нагоре, като на някои места разминаването е проблематично. Втората половина от изкачването е по сравнително широки съвременни стълби.

„Преображение Господне“ – Метеора, Гърция

„Преображение Господне“ е най-големият и най-високият манастир в Метеора

Манастирът се намира на 613 м. надм. височина. На жените отново се раздават престилки. Вдясно от входа са складовете за вино и зехтин. Тук се намира и клепалото – през турския период камбаните са забранени и с клепалото се давало началото на службата, като ритъмът отговаря на ключова дума или стих от молитва. По-нагоре се намира цистерна за вода и костницата на монасите. Предвид малкия ѝ размер и броя на черепите в нея – или монасите редовно се препогребват, или тук се съхраняват само останките на игумените.

Първоначално Атанасий построява малка черква. Йоасаф я разширява. Католиконът е посветен на Преображение Господне. В предверието 4 колони крепят покрива от 9 малки купола. Изографисано е със сцени от мъченията на светците. Гредите също са украсени. В една от нишите са положени мощите на св. Атанасий и на Йоасаф.

През 1544 г., по времето на йеромонах Симеон, има ново надграждане. Предполага се, че сцените от I и VII Вселенски събор, свързани с догмата, са дело на Теофан Критски от 1552-53 г. И тук фонът е тъмен, предният план – ярък. И много злато! Полилеите са украсени с щраусови яйца, които символизират как вярата е скрита под черупката на желанието. На много места се вижда символът на Византия – двуглавият орел, отразяващ връзката на Изтока и Запада.

През 1790 г. е изписана иконата „Св. Богородица с неувяхващата роза“, която е поставена на богато резбования иконостас.

Повечето стенописи в църквата са правени след 1550 г., но тези в олтара са от 14 в., от т.нар. „Македонска школа“. Всъщност олтарът на сегашната църква е първоначалната църква на Атанасий. Дължината му е над 10 м., при над 30 м. обща дължина на храма.

Трапезарията на манастира е дълга около 35 м. Интересно е, че заедно със светците са изобразени Омир, Платон, Аристотел, Солон…

Трапезарията – „Преображение Господне“, Метеора

Велики елински мислители са изографисани на трапезарията

В манастира действа малък музей със сбирка от византийски ръкописи и исторически документи и снимки, главно от периода около II св. война.

Grand Meteoron

адрес: GR-42200 Kalampáka, Kastrakiou-Meteoron

GPS: 39.726616, 21.625711

тел.: +30 2432 022278

цена: 3 €

работно време: 9-16, без вто-сря.

На съседната скала се намира манастирът „Варлаам“ (Μονή Βαρλαάμ; 39.714167, 21.626944), в който има бъчва, побираща 12 000 л. вино.

Отделно от другите манастири се намира „Св. Троица“ (Μονή Αγίας Τριάδος; 39.714167, 21.626944). До 1923 г. само монасите са имали достъп до него, а за миряни той е бил забранен. Манастирът се намира на висока 400 м. скала и тук е сниман един от филмите за Джеймс Бонд.

„Свети Стефан“ (Αγίου Στεφάνου; 39.70886347, 21.64028943) е най-новият, най-близкият до Каламбака и най-лесно достъпният манастир. Частично е разрушен от италианските бомбардировки през II св. война, а след нея служи за училище и приют за децата от Каламбака. Поради тази причина в англоезичните материали той се обозначава като „convent“, а не като „monastery“.

На слизане от Метеора спряхме за малко в

Зиндрос,

най-голямата работилница за икони в Гърция. От г-жа Лилия Иванова, служител на фирмата, разбрахме, че иконите, които се изработват, са няколко вида:

 1. ръчни – подготвя се основата; боите са естествени, разтворени в емулсия от яйчен жълтък и оцет; след оцветяване на изображението се поставя златният фон; пресова се върху дъска от липово или маслиново дърво; лакират се и се състаряват; изцяло ръчно; зелен сертификат за автентичност.
 2. компютърни – като предния вид, но боите се нанасят с компютър, така че има повторяемост; бял сертификат.
 3. литографии – изцяло машинна изработка; кафяв сертификат.
 4. със сребърен обков.

Св. Богородица с неувяхващата роза

От магазина може да се купи копие на „Св. Богородица с неувяхващата роза“ („Virgin Mary the Unfading Rose“), закрилница на областта. Тази икона е една от малкото, на които Исус е изобразен в цял ръст като император. Богородица държи в лявата си ръка жито – символ на плодородието, новото начало, верността в брака, а в дясната – розата, символ на неумиращата надежда. Предлагат се и сериографски икони, църковна утвар, бял и черен тамян, смирна. При по-големи покупки се правят значителни отстъпки, а по-късно в автобуса бе разиграна томбола и трима щастливци получиха награди от магазина.

Zindros Workshops

адрес: GR-42200 Kalabaka, Meteora Ring Road

GPS: 39.697796, 21.645840

тел./факс: +30 24320 75913

моб.: +30 6974 020632

Лилия Иванова: +30 6996 728732, +359 899 770694

e-mail: shop@zindros.gr

web: www.zindros.gr

Напуснахме Метеора и се отправихме на север. По пътя минахме край река Пеней – най-голямата река в Тесалия. Тук Аполон среща Дафне и за да се спаси от него (защо?) тя моли баща си Пеней за помощ и той я превръща в лаврово (дафиново) дърво. Аполон отчупил клонче и свил венец, за да носи винаги със себе си любимата… (сърцераздирателно!). Аязмо и малка църква, посветена на св. Параскева, казват, помага за очни болести.

Вечерта стигнахме до

Паралия Катерини,

където ни беше нощувката. Градчето е типично за местата, посещавани от руски туристи: кожи, таверна, хотел, кожи, сувенири, хотел, кожи… Подходящо е за хора, чиято представа за почивка се върти в триъгълника хотел – таверна – плаж. Единствената забележителност, която видяхме, бе осветената (след 17:00!) църква.

Мафиотска сватба – Катерини, Гърция

Оказа се обаче, че местният mafioso прави сватба на дъщеря си и гадибордовете не ни пуснаха да влезем, камо ли да снимаме. Успяхме само да надзърнем през входа. Охраната изглеждаше като Ал Пачино през 60-те: бели ризи без вратовръзки, извадени яки над сакото, ланци…

Нощувката ни бе в хотел „Посейдон“, близо до плажа и центъра на градчето. Беше доста захладняло, така че включилото се парно ни изненада приятно. За останалото: съмнителна чистота, водата в банята едва се оттича, само две сапунчета, без шампоан и др. „екстри“, под хладилника тече вода, нестабилен интернет, сайтът не е обновяван от 2010, няма рекламни материали… Вероятно извън сезона не се полагат такива грижи за поддръжката, както през лятото.

Hotel Poseidon

адрес: GR-60100 Paralia Katerinis, Odos Vasileos Konstantinou 3

GPS: 40.267921, 22.596211

тел.: +30 23510 61331

факс: +30 23510 62654

e-mail: info@paraliaposeidon.gr

web: www.paraliaposeidon.gr

wi-fi: безплатно password: poseidon61331

Ден пети

Сутринта отпътувахме към

Солун,

където нямахме предвиден престой. Пo пътя минахме край крепостта Платамонос (Κάστρο του Πλαταμώνα; 40.006, 22.5983), една от най-добре запазените в Гърция, строена от кръстоносците в периода 1204-1217 г. Разкопките от 1995 г. дават основание да се смята, че тук се е намирал византийският град Ираклион. Тук се провежда ежегодният Олимпийски музикален и театрален фестивал (Φεστιβάλ Ολύμπου). На северозапад се виждаха заснежените склонове на Олимп.

В Солун спряхме за кратка фотопауза до емблематичната „Бяла кула“, помотахме се из крайбрежния парк, разгледахме статуята на един оклюман Филип Македонски, след което направихме голяма панорамна обиколка.

Църквата „Св. Димитър“ – Солун

Църквата „Св. Димитър“ (Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης) е един от символите на Солун

Минахме през целия град, качихме се до крепостта и погледнахме града от високо, след което продължихме към

Кавала

По програма тук имахме разходка из старата част на града и крепостта. Пак започваше да вали, бяхме вече се качвали на хълма, и то при по-хубаво време, отново с Йоанис, така че се отказахме и самостоятелно обиколихме района над пристанището.

Кавала

В късния следобед се сбогувахме с Йоанис, обещахме си нови срещи и се отправихме към България.

Автор: Анжело Ангелов

Снимки: Ема Жунич

Още снимки от ©Ема Жунич:

Athens (2014-11-05 Panathinaikos Stadium)

Athens (2014-11-05 Parliament)

Athens (2014-11-05 New Acropolis Museum)

Athens (2014-11-05 Acropolis)

Athens (2014-11-05)

Corinth (2014-11-06 Corinth Canal)

Salamis (2014-11-06 Saronic Gulf)

Epidaurus (2014-11-06 Sanctuary of Asklepios)

Mycenae (2014-11-06 Site & Museum)

Mycenae (2014-11-06 Tomb of Agamemnon)

Nafplion (2014-11-06)

Athens (2014-11-07 National Archaeolоgical Museum)

Kalambaka (2014-11-07)

Kalambaka (2014-11-08)

Meteora (2014-11-08)

Meteora (2014-11-08 St. Barbara)

Meteora (2014-11-08 Grand Meteoron)

Kalambaka (2014-11-08 Zindros Workshop)

Paralia Katerinis (2014-11-08)

Thessaloniki (2014-11-09)

Kavala (2014-11-09)

Други разкази свързани с Другата Гърция – на картата:

Другата Гърция

Please follow and like us:
   Изпрати пътеписа като PDF   

Може да харесате още...

3 Отговори

 1. Nat. каза:

  Отличено информиращ пътепис. Благодаря за написаното. Идея за бъдещи пътешествия.

 2. angie_bg каза:

  Благодаря за добрите думи! Приятно пътуване!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.