сеп. 18 2014

Армения (2): Манастирът Гегхард

Продължаваме с пътуване на Цвета до Армения. В първата част от Ереван стигнахме до манастира Гегхард, а днес ще разгледаме самия манастир.

Приятно четене:

Армения

част втора

Манастирът Гегхард

Поглед в пещерите

Пещерите – манастир Гегхард, Армения

Над главния западен вход са разположени малките пещерни килии и параклиси, каменните кръстове (хачкари) и пчелните кошери.

 Манастир Гегхард, Армения

Табела със схема на манастира Гегхард , където са отбелязани:

1-Катохике(главния храм) ,                                      7-Пещерен параклис на Просветителя

2- Гавит или притвор на Катохике,                          8-Сервизни помещения

3-Пещерна църква Авазан,                                       9-Жилищни помещения

4-Параклис гробница на Прошян,                            10-Жилища на монасите

5-Църква на Аставацин на Прошян,                        11-Трапеза

6-Притвор гробница на Папак и Рузукан,                12-Пещерна църквана Аставацин

 Манастир Гегхард, Армения

Влизаме през западния вход в притвора (Гавит) на главния храм Катохике. Интересно, но този портал не носи никакви белези на вход в християнски храм,въпреки лъхащата миризма на тамян.

Манастир Гегхард, Армения

Прозорците на двореца на Ишак паша в Догубаязит в Турция повтарят този ислямски стил на турците селджуки.

Манастир Гегхард, Армения

Пристъпваме плахо в мрака разкъсан от небесен слънчев лъч. Очертанията на този Гавит слабо се загатват от светлината на свещите. Той изцяло е издълбан в скалата между 1215 и 1225 г.

 Манастир Гегхард, Армения

Периферийните помещения, които се образуват от съответните четири масивни колони имат различни тавани, докато централното пространство е увенчано с купол със сталактити.

 Манастир Гегхард, Армения

Този купол е най- хубавият образец в Армения на тази ислямска персийска техника. Този мистичен Гавит се е използвал за място на проповеди (от дервиши?) към поклонниците.

 Манастир Гегхард, Армения

За тези хубави снимки заснети от пода на Гавит нашият фотограф Христо Димитров спечели международен конкурс в Китай. Честито!

Забелязва се, че кръстовете са вдълбани в колоните т.е. са направени допълнително. Ако проектантите са имали първоначална идея за колони с кръстове, то те са можели да ги направят изпъкнали! Най-вероятно гавит е бил първоначално мюсюлманско теке, което после е преустроено в църковен притвор!

Манастир Гегхард, Армения

Схема на Параклис гробница на Прошян (4) и Църква на Богородица (Аставацин) на Прошян(5). Те са издълбани в скалата през 1283г. от Галдзак и са свързани с гавита.

 Манастир Гегхард, Армения

Жаматун представлява кубична стая издълбана в скалата с дълбоко издялани релефи по стените.

 Манастир Гегхард, Армения

На северната стена на жаматуна над сводестите проходи има интересен релеф. В центъра са двойка лъвове завързанис вериги за вратовете и глави обърнати към зрителя. Дракони са сграбчили лъвските опашки. Между лъвовете под веригата има орел с разперени крила грабнал в ноктите си агне. Това или е герба на рода на князете Прошян или някакъв античен релеф от езически храм.

 Манастир Гегхард, Армения

Източната стена на жаматуна е украсена с релефни кръстове. Две митични птици са кацнали вдясно над входа към малкият параклис. Входът вляво е към църквата Аставацин. Над него са две фигурки със събрани молитвено ръце и ореоли. Несъмнено това са светци и най-вероятно това са апостол Тадей и св. Григорий Просветител.

 Св.Григорий Просветител – Манастир Гегхард, Армения

 Св.Григорий Просветител или Покръстителят на Армения, картина на Айвазовски т.е. Айвазян.

 Олтарът на църквата на Аставацин на Прошян

  Олтарът на църквата на Аставацин на Прошян (5) с разцъфналия кръст. Предната стена на олтарната катедра е украсена с плетеница от ромбове.

 Кръст на плочка от Преслав

Подобен разцъфнал кръст е откриту нас на керамична плочка в Преслав.

Но

стилът на арменските каменни кръстове

е най-разнообразен. Имам чувството, че тук майсторите са проявили цялата си фантазия за да декорират този бивш езически храм. Всеки владетел и майстор се е стараел да остави своя каменен отпечатък на времето и религията си в Гегхард.

Арменски кръст

Около друг кръст, вляво от олтара се виждат човешки фигурки. За човекът с жезъла в дясната ръка можем да предположим, че е княз Прош, ктиторът на църквата. Другата фигура в профил, държаща копие в лявата ръка може да е св. Лонгин с копието на съдбата и който тръби за Второто пришествие.

Манастир Гегхард, Армения

Куполът

Куполът на Църква на Аставацин на Прошян (5)

Манастир Гегхард, Армения

Излизаме от Църква на Аставацин на Прошян (5) и надникваме вдясно в сромния малък параклис.

 Манастир Гегхард, Армения

Първата пещерна църква Авазан (водоем)

е разположена на северо-запад от гавита. Тя е била изсечена в скалата през 1240 г. на мястото на древен езически пещерен храм с извор.

Манастир Гегхард, Армения

Извор

Изворът е пълен с монети. Хвърлих една стотинка, помолих се и щастливо се се измъкнах от този пещерен лабиринт.

 Манастир Гегхард, Армения

Върнах се през гавита в главната църква Катогике, където попаднах на този църковен ритуал.

Манастир Гегхард, Армения

Олтарната икона на Богородица (Аствацацин)

Манастир Гегхард, АрменияЗапалих една свещ в притвора и излязох. Навън ме обля светлина та и аз за малко бях заслепен от жаркото арменско слънце.

Продължанието:

Армения (3): Манастир Гегхард – полед отвън

Автор: инж. Цветан Димитровян, Аствацацин 15 август 2014

Снимки: Цветан Димитров и Христо Димитров

 

Други разкази свързани с Армения – на картата:

Армения

www.pdf24.org    Изпрати пътеписа като PDF   


No responses yet

Leave a Reply