Норвегия: Лофотен и Трьомсьо (Скандинавия – една осъществена мечта зад Полярния кръг (2))