Армения (1): Към манастира Гегхард, през Ереван и Гарни