сеп. 17 2007

На път за Ню Мексико (през Колорадо, САЩ)

Диди щениразкаже запътуването сиизвътрешността наАмерика. Приятно четене:

Grand Sand Dunes— Напът заНюМексико

Коледа на 2006-та година наближава, трябва дасеходи някъде. Къде, къде— ами пак при Влади ищеходим някъде попланините. Ипонеже сесетихме впоследния момент— щетрябва дасекара, щото самолетните билети савече ужасно скъпи. Трябваха нисамо няколко часа даизмислим маршрута— щеотидем доНюМексико, като наотиване щеминем през Големите пясъчни дюни вКолорадо, анавръщане щеминем през Колорадо Спрингс ищевидим Градината наБоговете. Ипосле ако още несъм сиизпуснала самолета— щесиходя обратно към Чикаго.

Речено— сторено.

Където идаотидем вКолорадо— все щеехубаво.

Дори исамо колата дасикараш— пак ехубаво, наоколо севиждат само планини. Бях малко скептично настроена към „Големите Пясъчни Дюни“ Колко големи могат дабъдат, щом савсредата напланината? Идопоследно симислех чесанякакви три купчини спясък. Караме, караме, само планини— никакви дюни. Докато ведин момент тепросто сепоявиха. Огромни пясъци като пустиня, заобиколени отвсички страни отпланини. Ако незнаеш, чесатам никога няма идапредположиш, чегиима.

Макар даприлича напустиня, сибеше доста студено. Иветровете постоянно сидухат ипроменят формата иместоположението надюните.

Има сивърхове, тесиимат имена, носесъмнявам четези върхове всеки ден имат едно исъщо местоположение.

Образуват сеперфектни ръбчета. Имного точни браздички като поморско дъно

Както може дасепредположи няма никаква растителност освен някоя-друга трънка.

А отдругата страна напътя сиепланина исиима растителност колкото искаш.

Мислехси, чекато нищо щекачим „най-високият връх“, носеоказа, чепопясък сеходи много трудно иеадски уморително. Тикатериш нагоре, той сесвлича (заедно стеб) надолу.

А това саединствените 2човечета, които сарешили наКоледа дасекатерят подюните, намахатви:)

Преди датръгнем направих страхотна снимка, една отлюбимитеми.

И продължихме към НюМексико, щата, закойто мислех, чеекраят насвета, амеизненада много приятно.

По-голямата част отснимките направи: Дидка Dune Бандитка

Автор: Диди (Diddy)

Снимки: авторът

www.pdf24.org    Изпрати пътеписа като PDF   


One response so far

One Response to “На път за Ню Мексико (през Колорадо, САЩ)”

  1. Ivelin Peev каза:

    Страхотна статия

Leave a Reply