ное. 06 2006

Добро утро, Тунис! – част 2

Published by at 9:25 under Стела,Тунис

Продължение наразказа наСтела. Продължение отчаст първа: Добро утро Тунис!

Приятно четене:

Добро утро, Тунис!

част2

Докато траеше този разговор, минахме през няколко населени места ивече сеутвърди впечатлението мизанещо типично замагазините замесо тук- отдвете страни навхода саокачени отрязани животински глави, включително конски; често под тях евързан жив добитък (крави например). Видях жени давлизат втези магазини, със спокойна рутина. Това меусмихна- предполага сежените дасатвърде деликатни, зададопуснат мъжка „лоша дума“ дадокосне слухаим, идостатъчно лишени отчувствителност, задаминават редовно през (поне) една-две пресни мъртви отрязани глави наживотни. (поздрав с„People are strange“)

… Обичам документалността наснимките, номесарски магазин така инеснимах- малцина садори сред най-душоподобнитеми, които биха преглътнали тези снимки.

Любимият мипсихиатър пъкби загубил часове втърсене наизраз, по-силен отдосегашния мунай-силен: „Натурализмът тиеужасяващ, контраста мусдругото утеб- още повече“

Да дойде давиди контрасти- миловидното женско арабско лице спрословутите дълбокиочи, изплуващо измежду толкова спокойните лица намъртвите животни, сякаш обърнали гръб насобствените ситела, които сатранжирани иаранжирани точно зад главите, там вътре вмагазина.

… Или този контраст: работилничката насред праха наглавното шосе, където хвърчат искри насред метала.. истигат понякога чак доапетитните хлебчета, които сепекат наняма иметър всъседство (примерно вдясно отработилницата), анамоменти стряскат задрямалата пред месарския магазин (примерно вляво) крава (мъртвите глави- естествено- саспокойни инетрепват отдокосване наискра).

… даaaaa, както стана въпрос преди дазамина, наистина много контрастно ипровокиращо противоречиви чувства, аповечето хора неумеят да„сдобряват“ противоречията усебеси, така чепросто избират онова, което естатистически превалиращо, т.е. социално приемливо. Истината замен понее, чеотмоята лична нагласа зависи дали щесеотвратя отмъжете, зяпнали откъм кафенетата, отпраха, отбитовите отпадъци, волно пролазващи или прелитащи презнея,… дали силуетите накактусовите редици щемисевидят зловещи нощем или щемиподействат успокояващо иуютно, дали щесевбеся оттова, чеедин продавач бръкна впортфейла миимивзе наличния остатък отдинари, или оттова, чепосле наулицата сипозволи дамедокосне, задамеспре идаменакара дамуобърна внимание…

Но затова- по-нататък.

Сега, задазатворя историята зажените икафенетата, ето какво добави Мохамед Али, след като оттози ниразговорбе минало достатъчно време, задасечувства защитен отмои неуместни действия. (имам чувството, чемигоказа, заданеостана свпечатлението, чесанякакви ориенталски тирани)
Жените несистояли само вкъщи. Теходели позаведения, носамо ресторанти ибарове.
Прихнах вътрешно, агласно (итихичко, исериозно)- там неговорите „лоши думи“? Той- сериозно- „Там-не“.

Исках дапитамоще.

Носесетих заедин хотелски бар вТирана икак един млад албанец блъскаше ведна колона челото нажената, скоято допреди това пиеха кафе… беше яхванал закосите, блъскаше яростно, разкървавия, атяпросто стоеше.. аперсоналът меозаптяваше имиобясняваше, ченяма нужда дасевика охраната или полицията. Икак после всичко стихна внезапно, както изапочна.. теотново седнаха намасичката ипродължиха разговораси, сякаш неебило (бях накосъм даповярвам, чесъм халюцинирала)

.. добре облеченият албанец вхубавия хотел схубавата окървавена дама.. имърлявките африкански мучачос вкафенетата ижената, която яняма втия кафенета- заданечува "лоша дума"!- този контраст менакара дастихна иданепитам повече

~~~
… чувствам, чезапочнах встила натвърде емоционалния инеконкретен въздух наТунис; встила нан малкитеим чашчици чай сплуващо листенце ("Това как гопиете?- както италианците-еспресотоли?"-попитах един мениджър, скогото приключихме обяда стакъвчай. "Eeeeasy, Stela, eeeeeasy„-казатой, отпивайки първата капчица. Пихме напръстниците чай близо половинчас.. колколи щемиенужно, заданапиша всичко втози чаен стил)

ПО темата.. Искам дасекоригирам Разглеждайки снимките отТунис, установих, ченесъм била коректна вописанието накафетериите „само замъже“: наняколко снимки има мъже, които несаобърнати слице към улицата

~~~

Захотела…

Бях вчетиризвездния отверигата Les Orangers собщ Център заталасотерапия. Веригата сесъстои от3, 4и 5-звезден хотел вХамамет, разположени успоредно наплажната ивица, последователно един след друг. Всеки оттях има отделен вход ипаркинг, ногостите наразличните хотели могат свободно дамигрират отедин хотел към друг, следвайки алейките из„градините“ нахотелите или плажната ивица. Ежедневно нагостите сепредоставя News flash, обща затрите хотела. Включва данни завремето вТунис иХамамет, обменния курс заденя на4валути (US$, CA$, UK-не-ми-се-търси-клавиша-за-лира, Euro), организираните екскурзии заденя, аниматорската програма заденя- почасове иместа, Event-of-the-day, Gastronomy, анонс заналичието наинтернет достъп вхотелите, кратка информация законкретна процедура или пакет отпроцедури, предлагани отЦентъра заталасотерапия.

Ето вподробности какво включва всяка отсекциите:
Валутни курсове- засъжаление необърнах внимание дали публикуваните курсове сатези нахотелските change bureaus или еофициалния курс заденя. Ето все пак курсовете за24септември2006, надявам седасаполезни поне като ориентир, законкретности има достатъчно сайтове свалутна информация
US $=1,298 TUD/CA $ = 1,158TUD/ 1UK… =2,466 TUD/ 1Euro=1,665 TUD

Аниматорска програма: включва гимнастика, игри (дартс, мини голф, волейбол, „Game ofbowls“, „Apero games“), уроци поарабски, Belly/Retro/Aerobic/Disco dance.. инякоя отатракциите напрограмата нанощните барове вхотелите.

За съжаление немога дакажа много зааниматорската програма, тъй като все пак бях наработа, адвата дни уикенда предпочетох дасерадвам наслънцето, водата имузиката (ималко шопинг изаигравки спсихиката наместните продавачи.. последното -уви- през втория ден наРамадана). Допускайки, четова може дабъде прочетено отвсякакви хора, исцел даизбегна въпроси, уточнявам (надявам сетова даеизлишност), чеучастието нагостите ваниматорската програма епожелание иебезплатно. Е, естествено като идеш наBelly dance/Retro dance/Disco внощния клуб, сиплащаш питиетата (вход внашия поне нощен клуб, когато азгопосетих, нямаше), или ако Event ofthe day е„Mini Souk“ ирешиш дасикупиш нещо, със сигурност няма датигоподарят (нопък колко приятни думи вдуха на„Juuuuuuuust likeit, put ithere, and…oh, madam, we’ll make agood deal“. Впоследното- чеТЕщенаправят добра сделка, несъм имала нито замиг причина дасеусъмня.. нозатова по-нататък).

„Ритуалът“ заприканване нагостите към участие вгимнастиката иигрите надъхва много ориенталски- четох тия дни втози форум описание науличните „подканвачи“ пред истанбулските магазини.. енещо втозидух, нодалеч по-неинвазивно: момчетата игриво обикалят басейна, пляскайки сръце ибодро обявявайки, чесега започва.. (каквото там започва). Дано несеприеме замърморене, нолично намоята блажено слънчасваща глава тази аниматорска бодрост йдойде леко вповече. Всъщност това миедонякъде иалиби затова, чезаApero Games немога дакажа нищо, аGame ofbowls сеоказа нещо, по-познато като „French bowl“, само чеитова дори непогледнах каквое.Щосеотнася догимнастиката, затази, която наричат простоgym, нямаше желаещи, танеможах давидя вкакво сесъстои.

Т.нар. „водна гимнастика“ обаче определено имаше много фенове. Присъединявам сеиаз, тъй като сеоказа, чемомчетата-аниматори сипадат латино-фенове, иизвън стандартната загрявкат. нар. „водна гимнастика“ сесъстоеше основно оттанцувални движения илично заменбе наистина приятно (аимиспести доста угризения отзарязаната поради поредното пътуване салса). Belly dance сесчита зазападен (разбирай поевропейчен) вариант (или разновидност, несъм компетентна инебих спорила кой термин еправилен) натанца, познат варабските страни като „ракс шарки“. Занезапознати като мен- ориенталски танц. Още като видях това чудо влистовката, питах преводача какво етова; определението мувсъщност пасва навсеки танц (всеки почувствано-преживяно-изтанцуван): „Товае, когато чуеш музиката итялото тизапочне даседвижи снея“

Events ofthe day включваха шоу наукротител назмии, шоу нафакир, открит мини-базар, мис Едикаквоси, Моден парад, музика наживо, вечер натунизийската музика иподобни. Като цяло- нищо ново под слънцето.

Gastronomy сибеше всъщност Event ofthe day ипредполагам, чепоставянето мувотделна секция емотивирано единствено отрекламни цели, стъпили накой знае чий психопостулати, приложени врекламния бранш. Лично замен бяха интересни плодовите скулптури: пъпеши идини, изрязани-гравирани като цветя. Как точно сеизвършва гравирането идали става собикновен кухненскинож, нямах възможност данаблюдавам ("…и слава Богу„-би допълнил един приятел, който непрестава дасевпечатлява оттова, черумънските сервитьори вкой даеград упорито немидаватнож, анякои ивилици.. Нозаскоростта ибезгрижието нарумънския ресторантски инесамо персонал, както изанаглияим навик дамиотмъкват всяко ястие, което неконсумирам текущо (иеспресото!!!)- вРумънските писания, предстоящите)

Имах шанс само дасенаслаждавам нарезултата(визуално, непер орално), украсил впоследствие витрините завечеря. Запръв път виждах плодови скулптури „наживо“, запръв път видях такова нещо врекламни брошури заОАЕ преди доста години.
((докато пиша това, сеизкушавам дасеразпростра върху вечЕрите- разбирай, върху храната.. Засега сеозаптявам идано успея докрая наднешния пост, защото етвърде късно заядене, акато сизнам как щесевдъхновя, ако само пропиша захрана…))
Бях заета ивденя, вкойто вGastronomyбе обявено, чещесеправи демонстрация наприготвяне натунизийски сладкиши… Истях сесрещнах само навечеря (нечепротестирам, нали все паксе… ммм…запознахме спустите мусладкиши)
((етона, почнасе.. сега сесетих изасладоледите изаонези прекрасни питки, които приготвяха при поискване намомента иназакуска, инавечеря.. иазтолкова волево избягвах няколко вечери, макар уханиетоим дамепреследваше безжалостно.. итака доонази злополучна вечеря, накоято рускинята вляво отмен стана насред угощението, отиде нанякъде, върна сесцяла чиния такива прелести ияпостави пред мен сдумите „Ну, милая, тычто всегдатак… Ну, угащайся“. Развитието нататък личната мицензура недопуска запубликуване…))

… Заинтернет-достъпа. Още преди отпътуване бях предупредена, че„щемреш- там нета ако гоима, еплатен“.

Тъй като пристигнах понеделник, докрая наденя само проверих заевентуално наличие наwireless встаята, лоби-бара ифоайето-е, дори secured мрежа нямаше.
На следващия ден отпътувах рано инамястото, къдетобях, имаше локална фирмена wireless, unsecured, иазскокнахтам, колкото дасеизложа запореден път сприбързаност, мятайки сенадобрия човек, който мепредупреди занета сдумите „Хах, еспресо нямало, а? Инет нямало, а? Е, вижме, на, замен всичкоима“

Естествена инякакси справедлива последица отсамоувереността мибе факта, научен отрецепциониста нахотела вечерта- нет-връзка има наpublic PC-то (долоби-бара ирецепция), 5TUD за60минути, предплатени карти задостъп сезакупуват откасиера, който работи до21ч. Вдопълнение научих, ченемога даползвамСД, нито USB-flash-чето- нито заupload, нито заdownload. Рецепционисти от2поредни смени мисеклеха, ченямали СД-устройство, само дето CD-ROM сиимаше иощекак.

… tobecontinued…

Автор: Стела

Снимки: авторът

tools.pdf24.org    Изпрати пътеписа като PDF   


5 коментара

5 коментара to “Добро утро, Тунис! – част 2”

 1. Anonymous каза:

  Pozdravi za POLEZNIJA blog!

  Pozdravi-www.macedonia-history.blogspot.com

 2. Стойчо каза:

  Благодаря, стараеме се;-)

 3. […] Продължениение на втора част>>> […]

 4. […] to be continued… Автор: Стела Снимки: авторът […]

 5. Петко Мисов каза:

  Приятен , остроумен пътепис ! С нетърпение очаквам продължението …

Leave a Reply