авг. 06 2006

Пътуване до Измир, Фоча, Родос и Крит

Един хубав пътепис заизточното Средиземноморие. Приятно четене:

ОтСофия през Хасково доФоча иИзмир

—първа част

Подготовка

Планирахме пътуване доАлбания, нонебило писано дасеслучи нито презюни, нито през юли тази година. Засметка натова решихме даоткликнем напоканата нанашите приятели отКрит идазаминем надалечно пътешествие. Проучихме възможностите запътуване. Самолетът отпадна като вариант, защото малко нещо човек вижда докато лети. Автомобилът отпадна също, поради причината, ченашите приятели вКрит сасилно снабдени стакива возила, апък ифериботните такси попътя несазапренебрегване. Останаха следните възможности:1. Савтобус или влак доАтина/Пирея икораб отПирея доИраклион;2. Савтобус доМармарис иферибот или кораб доРодос, аоттам— скораб доКрит.

[geo-mashup_map]

Финансовото изражение напървия вариант запридвижване изглеждаше така: Автобус доАтина— 50евро, кораб отПирея доИраклион— deck— близо 38евро стаксите. Втори вариант: Автобус доИзмир отХасково— 30лева; автобус доМармарис отИзмир— 20лв; ферибот Мармарис-Родос—??? пари; кораб отРодос доСития (Крит)— 25евро. Втората перспектива беше изключително привлекателна замен, защото серадвах навъзможността, пътувайки към Крит, дапосетя едно изключително важно замен място вМала Азия— Фоча сега, авдревни времена— Фокея. Впоследните две години отделих много време запроучване нафокейските колонии взападното Средиземноморие ипонашето Черно море. Известни като едни отнай-бързите мореплаватели идобри търговци, фокейците създават такива перли като днешна Марсилия /Масалия/ в6в.пр. Хр., Ница /Нике/, Антиб /Антиполис/, Агд, Алерия вКорсика идр. Понашите земи сасепоявили вдует смилетчани исаположили основите наАполония /Созопол/. Където еимало фокейци, еимало свещеното животно тюлен монах. Това изначи Фокея— Тюленово. По-нататък щеразказвам още задревните фокейци, натози етап искам само даотбележа силните емоции, които мезавладяха при мисълта, чещеотида потези земи.

Продължение: Фоча иИзмир>>>

Остров Родос иСеверозападен Крит

Втора част

За разглеждане насамия Измир небяхме предвидили време. Направихме една кратка разходка около Часовниковата кула иградината скактусите.

На следващия ден сесбогувахме сдомакините ипоехме смаршрутка към автогарата Йени гараж, задапродължим към Мармарис. Цената набилета беше 20тл /близо 20лв/ начовек ивключваше закуска, кафета иосвежаващи напитки повреме нацялото пътуване, както итрансфер доцентъра наМармарис. Пътуването еоколо 4часа, вт.ч. времето поразни гари.

На около 20км отМармарис автобусът беше спрян запроверка напътниците. Оказасе, черайонът есилно контролиран исеправят масови проверки забомбаджии. Свалиха няколко човека без документи, започна сеедно чакане. Времето напредваше инещото, закоето седосещахме вече беше, чепоследният ферибот отМармарис заРодос щеотпътува безнас. Слава богу, към 16,00пристигнахме втози рай забългарските туристи.

Обиколихме със скоростта насветлината няколко агенции, които продават билети заРодос ивмомент напълно отчаяние, пред очите нисепояви инфо-център, вкойто срещнахме предприемач, готов данипродаде билети запоследния рейс в16,30само срещу 40евро накалпак. Същият ниизвика итакси за10лири, тъй като разстоянието допристанището неемалко. Пътниците вече сетовареха наскоростния катамаран, анас дори нинямаше всписъка. Наложи семъжът мидабъде разпитан лично откапитана накораба замотивите низапътуване, докато мен меоставиха дачакам без документи при аскерите. Гръцкият капитан беше проявил голямо уважение към професиятани, тъй като вмотивите низапътуване стоеше паролата „нагости наколеги отСития“.

Продължение: Родос исеверозападен Крит>>>

Южен Крит

Трета част

Билили сте нагости вБанско? Ако отговорът еда, значи знаете, чегостът есвято нещо; знаете, чебанският диалект еспецифичен иКеЧ— дънчи, напр.вм. дънки; знаете, чемъжете пеят невероятни песни. Е, такова еположението инаКрит. Итам така говорят гръцкия.

Родителите нанашата колежка, които ничакаха закъсна вечеря, бяха силно впечатлени отдебелата книга заГърция, която носех. Ето защо терешиха, чеетехен дълг дадопринесат за„свършване накнигата докрай“! Още същата вечер чухме изпълнения накритска музика /критики/, която няма нищо общо стова, което познаваме като гръцка музика. Местните инструменти салира /кемене/ илаута /лютня/. Бузукито епривнесено по-късно отмладите, асиртакито никак неепопулярно, защото местното хоро есирто. Човек сепита втози случай, защо Антъни Куин танцува сиртаки в„Зорба гъркът“ при положение, чедействието серазвива вКрит. Самият Казандзакис еместен писател ивсички гобоготворят, въпреки чеебил отлъчен отцърквата. Същата вечер чухме имощния хор нащурците /дзидзики/. Тепеят изцелия остров във всеки момент, вкойто няма вятър. Силно, завладяващо.

Домакините нинедочакаха утрото, задаорганизират следващите стъпки впрограмата. Родовите връзки самного силни. Всеки познава всекиго иразчита натези контакти повече отвсичко друго. Така още същата вечер ние бяхме уредени слични екскурзоводи заобектите Фестос /вторият послава дворец наминойците след Кносос/ иГортис— градът, известен спървите писани върху каменни плочи закони вЕвропа през 5в.пр. Хр.

Родителите наМария бяха весели иотворени хора. Баща йбеше учил цяла сутрин „Добро утро!“, заданипоздрави набългарски език. Странната смесица отанглийски, гръцки ибългарски + жестомимичната система нибеше достатъчна, задаизразяваме чувствата ипотребноститеси.

Продължение: Южен Крит>>>

www.pdf24.org    Изпрати пътеписа като PDF   


One response so far

One Response to “Пътуване до Измир, Фоча, Родос и Крит”

  1. Atanas каза:

    Много интересна история. Наистина е било велико това пътуване. Аз също планирам пътуване до Крит на гости при познати 🙂

Leave a Reply