Archive for август 18th, 2014

авг. 18 2014

Галилея, Галилея (Въведение и част втора: Монфор)

Тъй като преди време започнахме този пътепис за Галилея с пръвата му част, днес едно временно с втората част ще публикуваме и уводната. Отиваме в средновековения замък Монфор в Израел. Приятно четене: Галилея, Галилея Въведение   Областта Галилея се намира в най-северната, най-гористата, влажна и хълмиста част на Израел. Съществуват няколко тълкувания на името. Според […]

No responses yet