Archive for януари 14th, 2010

ян. 14 2010

Из Индия (2): Пушкар, Кароли и Натхдвар

Продължаваме с индийското пътешествие на Асен. Днес ще проследим ходенето му до Пушкар и Кароли. Приятно четене:

Из Индия

част втора

Пушкар

Пушкар — градът на Бог Брахма.

Пътят през последните километри, излизайки от периметъра на големите градове, доближавайки се до раджастанската пустиня, става все по-характерен и се вие сред скалистата и хълмиста местност, Понякога, насрещните превозни средства спират, за да изчакат автобуса ви. Постройките наоколо са стари и оставят у наблюдаващия впечатление за нещо много древно. Точно под прозорците на автобуса ви може да видите варосаните камъни, маркиращи пътя, и стръмния склон на дерето. Няма начин да не се запитате дали някой по-стръмен завой няма да подведе шофьора.

Според тургайда,

Пушкар е малък, около 12 хиляди души град,

без автомобили по главната улица, ако не броим нарушителите — рикшите. Местните жители са гостоприемни и приветливи, както навсякъде до сега. Готови са да ви услужат и да ви обяснят всичко, стига да говорите хинди. Ако имате късмет, може още на автогарата да попаднете на някой, който знае 5—6 думи на английски и може да ви каже цена (30—50 рупии) да ви заведе до, според мен, най-важните места в града. Главната търговска улица, впечатлява, освен с предлаганите стоки, включително керамични изделия, и с характерна, специфична архитектура. Не смятам, че си струва времето и средствата да отидете до този град, само за да се пошляете по търговската улица, да се разминете с няколко десетки „бели“ туристи и да ви предложат разни сувенири, включително и репродукции на Дали и Мона Лиза. По-добре е да се запознаете малко с историята и преданието за града.

Четете по-нaтатък>>>

One response so far

ян. 14 2010

Важнo за пътуващите в ЕС: Задължителна здравноосигурителна карта

Благодарение на Петър Събев:

Задължителна здравноосигурителна карта

Важнo за пътуващите в ЕС

ВАЖНО! Здравноосигурителната карта е вече задължителна. Ако ще пътувате в ЕС скоро, моля четете по-долу, както и прикачения файл.

Във връзка с бр. 101 на Държавен вестник от 18.12.2009 и промените, направени в Закона за здравното осигуряване:

§ 54. В чл. 80г се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Здравноосигурителната карта по ал. 1 е задължителна за здравноосигурените по този закон лица при пътуването и пребиваването им в държава – членка на Европейския съюз.

от 1 април 2010 Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) става абсолютно задължителна при пътуване в страните от ЕС.Българските граждани няма да могат да напуснат страната, ако не покажат картата на границата. Картата важи във всички страни от ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария. При нужда от спешна и неотложна помощ притежателят на тази карта се третира като гражданин на страната, в която пребивава, а разплащането за оказаната му услуга става след това между здравноосигурителните институции на собствената му страна и на страната, в която пребивава.Условието е пациентът да е получил здравна помощ в здравно заведение или при лекар, които работят с местната здравноосигурителна институция. Издаването на ЕЗОК се осъществява от дистрибуторските пунктове на фирмата, която е избрана за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, за изработване и доставка на ЕЗОК.

Необходими документи за издаване на ЕЗОК:

1. Заявление по образец (получава се в офис на фирмата)- 12ст.

2. Актуална цветна снимка, паспортен формат (44х35мм)

3. Копие на лична карта и оригинал

4. Бележка удостоверяваща адрес на временно пребиваване, в случай че подавате заявление в пункт различен от мястото на вашата адресна регистрация.

! Задължително условие е да имате непрекъснати здравноосигурителни права през последните 36 месеца!

Картата се издава безплатно в срок от 15 работни дни. Срокът на валидност е една година.

Повече информация за дистрибуторските центрове може да намерите на: http://www.ezok.bg/index.html

Услугата за корпоративни клиенти в момента не се предлага!

В прикачения файл може да намерите брошура за това, какви права предоставя на осигурените български граждани ЕЗОК.

! Медицинската застраховка не е еквивалент на ЕЗОК!

! Всички, които пътуват често задължително да подадат заявление, за да им бъде издадена ЕЗОК преди 1 април 2010!

! Моля, имайте предвид, че ако нямате ЕЗОК след 1 април 2010 не бихте могли да осъществите командировка или лично пътуване в страните от ЕС!

Автор: Петър Събев

33 коментара