Archive for октомври 30th, 2007

окт. 30 2007

Откриването на Европа(2) — или 7150 км и много приятели

Откриването наЕвропа(2)— или 7150км имного приятели част втора отприключенията наБай Кольо изЕвропата (началото етук>>>) Франция иИспания Женевското езеро ивсичките мукрасоти остават задругпът. Трябва дастигнем вАнси преди 18часа. GPS-а продължава дафриволничи, мисли чеискаме даизкачим всяко баирче въпреки, чесъм казал категорично чеискам ФАСТЪР ама неби, неостана тайна пътека,през която данесме минали. Замалко даизпуснем границата, добре чениседопи кафе. […]

No responses yet