Archive for октомври 3rd, 2007

окт. 03 2007

The Great North Walk (10) – Somersby, Краят на песента

Последна част отпешеходното приключение наВеско изАвстралия (предишната част етук>>>, аначалоро— ето тук>>>)Somersby(Краят напесента) Над Mooney Mooney Creek серазсъмва, азстягам отново крака ибавно сиприготвям кафе. Започвам дамисля запромяна вплановете… До Somersby остават 13километра. Това трябваше даеполовината заднес. Сега обаче седвижа далеч по-бавно инямам представа кога щестигнатам. Денят етопъл исъм благодарен чепътеката еизцяло вгъста гора. Благодарен съм […]

2 коментара