Archive for август 28th, 2007

авг. 28 2007

The Great North Walk (6): Brooklyn — Приказка за дядо Торбалан

Шеста част напътешесвтието наВеско изавстралийския буш (предишната пета част етук>>>, аначалото— ето тук>>>) Наследващата сутрин съм гладен като вълк! Бързо кипвам отсухото мляко, заливам огромна купа corn flakes ияизяждам сохота. Вече наситен, сеоглеждам наоколо. Jerusalem Bay продължава дабъде най-красивото място насвета. Слънцето още гоняма, ностранната светлина вече огрява хълмовете ивсичко изглежда нереално. Отяхтите взалива севиждат […]

One response so far