Archive for юни 4th, 2007

юни 04 2007

Пролетна Рига (3)

Продължаваме спътеписа наРосица заРига (Латвия). Началото етук: Пролетна Рига (1част) азапослено яоставихметук: Пролетна Рига (2-част) Пордължаваме: Пролетна Рига Част трета 13.05.07 В07:00 съм наспирката натролея. Точно в08:00 пия кафе вЛидото на„Елизабетес“ иопитвам местна палачинка. В08:35 заседанията започват. Всичко приключва точно наобяд. Някои отколегите тръгват. Други /като мен/ щечакат доутре, защото по-евтините билети сатези, дето тивключват […]

No responses yet