Archive for януари 25th, 2007

ян. 25 2007

Зелена карта към гражданската отговорност

Как севади иколко струва Зелена карта към гражданската отговорност Новината: Извадих сизелена карта (зелен сертификат) към гражданската отговорност! Неескъпо и по-важното: неетрудно! Подробностите: нали съм вече гражданин наЕвропейски съюз, реших иаздасеснабдя сдокументите, позволяващи мидаходя доСолун когато мискимне сколата. Една ототдавнашните мимечти есъботен ден дазапаля колата, дапия едно кафе сизглед към Бяло море идасвърна вечерта. След […]

10 коментара