Archive for the 'Марв' Category

апр. 25 2008

От Зимбабве към Южна Африка (ЮАР)

Днешният пътепис щениотведе награницата между Зимбабве иЮАР. Ако случайно имате „проблеми“ натази граница някой ден— прочетете по-долу какво трябва дакажете, задаминете спокойно:-) … Беше около 3и половина през африканскатанощ. Беше приятно прохладно, иазсогромната сираница нагръб, киснах натротоара (което вЗимбабве е само наименование нанещо като тясна полянка… истински тротоари, сбодрюр иплочки/асфалт има само в сити-то) ичаках […]

No responses yet