Archive for the 'Хафлингер' Category

апр. 11 2008

Пътешествие до Либия през 1989. (с Лада!)

Днес продължаваме спетъчната нирубрика Ретро, вкоято випредставям спомените наhaflinger занегово пътуване доЛибия през Италия сЛадатаму. Затези, които непомнят или неискат дасиспомнят, нопреди 10ноември беше изключително трудно човек данапуска страната— още повече, чепътешествието минава ипрез няколко западни държави. Приятно четене: Пътешествие доЛибия през1989. (сЛада!) Та навремето (1989!) реших, чемога дасключа директен договор сЛибийското правителство заработа. Тогава […]

3 коментара