Archive for the 'ДжоДо' Category

окт. 12 2007

Турция ли?!?! Никога вече!!!

Турцияли?!?! Никога вече!!! Истанбул Започвам седин съвет към всички, които имат намерение дапосетят „южната нисъседка“— нетръгвайте самостоятелно— задължително организирано, сгрупа!!! Аз нямах тази възможност, просто защото сеналагаше дапътуваме за1ден доИстанбул, задапридружим сина мидолетището. Решихме, четъй итъй щеходим, можем даотделим единден, задапоразгледаме града. Направихме сирезервация захотел чрез интернет. Хотелът беше много добър— врайона наЛалели— изключително търговски […]

23 коментара