Archive for the 'Орлин' Category

окт. 02 2007

Дъждът на спомена – (Париж, Франция)

Преди няколко дена пуснах една дописка отПариж, вкоято авторът (Зорница) изразяваше разочарованитео сиоттози град. Постингът предизвика много коментари, като някои оттях предложиха други разкази застолицата наФранция— като положителни, така иотрицателни. Сега следва импресията наОрлин отПариж. Ако някой има снимки— дапраща… Ако може иДарина, отпредишната дискусия, дамисеобади Дъждът наспомена Някъдетам, вбездната наминалото, онази— която изяжда ипоглъща […]

2 коментара