About: Vassillenna

Full Name
Vasilena Kolarova
Website
http://vividkey.net
Details
От юни 2019 Животът ни отреди бездомен и безработен период по пътищата на света. След сватбата ни на 27ми юли 2019 с Ник поехме по номадски път - по план в Австралия и югоизточна Азия. Тук можете да следите развитието на тези мечти и поуките, които си взимаме. Ще видите как се придържаме към веган, безотпадъчен и минималистичен начин на живот по съвършенно непознати късчета от света. Концепции, които срещат много неразбиране, но които ни правят щастливи с минималното си негативно въздействие върху планетата и върху нас самите. Къде ще се спрем след Азия, за момента не знаем. Зависи къде ще ни прати неволята, какви ще са уроците от живот по световните пътища. Но където и да е, надяваме се да води към истински баланс между живот на нечии работници и номади с несигурности. Останете си Вивид,​ Вася Vivid: 1. ярък, жив (за описание, образ и пр.) 2. ясен, светъл 3. блестящ, ослепителен

Posts by Vassillenna:

Older Entries »