май 29 2018

Монашеска килия с олтар – Вардзия, Грузия

Published by at 20:06 under

Монашеска килия с олтар – Вардзия, Грузия

Монашеска килия с олтар – Вардзия, Грузия

Please follow and like us:
   Изпрати пътеписа като PDF   


No responses yet

Leave a Reply